Reparasjon messing

.

I motsetting til treblås hvor det er definerte pakkeløsninger, er det vanskelig å sette opp slike på messing.

Når man taler om heloverhaling på messinginstrumenter, hva taler man så om? Alt må gjøres sier kunden. Så viser det seg at ventilene er i perfekt stand og bare trenger rens og og ny olje. Problemet er kanskje skeivheter i trekk og slitte vannklaffkorker på det ene instrument med en generell vask og rens av instrumentet. Det annet er i orden bortsett fra ventilseksjonen som må hones og ventiler slipes. Et tredje instrument er teknisk helt i orden bortsett fra noen kraftige bulker i sjallstykket, kanskje er det gått opp en lodding som må loddes på nytt. Fjerde instrument som kommer inn den dagen trenger å få gjort absolutt alt da det har masse skader, er dårlig behandlet eller rett og slett er et sjeldent restaureringsobjekt.

For eksempel kan en trombone ha skader på sliden eller skader på stemmebøyle eller problemer med kvartventil eller ha store tranportskader.

Derfor vurderes messinginstrumenter i hvert enkelt tilfelle og en forholdsvis fast estimert pris vil bli gitt før arbeid påbegynnes ut fra tids - og materialbruk.

Reparasjon trompet
Reparasjon trompet