Delesystemet er på plass

Søren Bøgelund har tatt sin utdannelse i tradisjonell mesterlære hos instrumentmaker Andrew Neil Finch fra 1985-89. Startet eget verksted i 1990 og har således arbeidet som profesjonell instrumentreparatør i 30 år.

Verkstedet tar kun imot privatkunder og profesjonelle musikere. 

Det er viktig at du sender mail eller ringer for å avtale tid.

Du er alltid velkommen.