.

Hente/bringe service

For våre lokale korpskunder tilbyr vi å hente instrumenter til reparasjon på skolen. Når de er ferdige, leveres de på korpsets øvelse på skolen etter avtale.

Dette vil spare tid og krefter for deg som gjør en frivillig innsats for ditt korps, samtidig med full jobb osv. Den interne logistikk vil også fungere bedre.

Hva er "lokalt"? Vi har valgt å trekke den grense ganske langt. 

Denne tjenste er gratis!

.

Tilstandsrapport av instrumentpark

Vi kommer på besøk og gjennomgår hele instrumentparken for dere. Hvert instrument blir nøye testet og sjekket. Både de instrumenter som er i bruk og de som er på lager. 

Det blir skrevet lister med tilstand og hva som må gjøres på hvert enkelt instrument, og til hvilken pris - eller notert et OK ut for de som er i orden.

Deretter går vi hjem på verkstedet og skriver datalister med alle detaljer og sender til instrumentforvalter eller korpsleder på mail. Korpset har da et helt oppdatert kartotek over hele instrumentparken!

Denne tjeneste er gratis!

.

Klikk på bilde for å forstørre